Peter Gillis en Nicol zijn klaar met hatseflatsen: hoogte- en dieptepunten (2024)

Het bekendste showbizkoppel van Brabant is niet meer. Peter Gillis (60) en Nicol Kremers (32) maakten vrijdag bekend dat ze uit elkaar gaan. Het stel kende in hun relatie van bijna vijf jaar heus niet alleen rozengeur en maneschijn. We zetten de belangrijkste hoogte- en dieptepunten van Nicolleke en Peerke op een rij.

Peter was voor zijn relatie met Nicol lang getrouwd met Treesie, met wie hij drie kinderen kreeg. Kort na de scheiding, vijf jaar geleden, ontmoette hij Nicol. Zij had hem meteen door, vertelt ze in een interview met Veronica Superguide: “Hij heeft een harde buitenkant en een zachte binnenkant. Het is een grote knuffelbeer.”

Nicol heeft zelf vier kinderen uit een vorige relatie. Ze kwamen niet voor in het bekende tv-programma Massa is Kassa. Nicol wilde hen naar eigen zeggen beschermen tegen eventuele negatieve reacties. Volgens de broer van haar ex zit het iets anders: die beweert dat zij haar kinderen niet vaak ziet.

Niet vies van aandacht
De eerste aflevering van Massa is Kassa wordt uitgezonden in augustus 2020 en dat bleek meteen een succes. Nicol en Peter hadden naar eigen zeggen goed nagedacht over hun deelname aan de serie, maar eenmaal op tv geniet Nicol van de bekendheid. “Ik vind het heel leuk dat mensen je herkennen en met je op de foto willen.”

Ook kijkers lijken te smullen van de vakantieparkkoning en -koningin. Het eerste seizoen heeft steevast een half miljoen kijkers en het zesde seizoen gaat zelfs over een miljoen.

Niet vies van vreemdgaan?
In zijn eigen biografie, in 2021 geschreven door Mark Koster, vertelt Peter trots over hoe hij met veel verschillende vrouwen het bed deelde voordat hij Nicol ontmoette. Ook zijn relatie met Treesie, de moeder van zijn drie kinderen, liep volgens Peter stuk doordat hij zelf vreemd ging.

Maar de geruchten over vreemdgaan komen in de relatie tussen Nicol en Peter vooral van Nicols kant. Tijdens Carnaval 2022 werd een foto gemaakt van Nicol die een vriend op de mond kust. Zij zou vreemdgaan, concludeerden (roddel)media al snel. “Daar is niets van waar”, ontkennen Peter en Nicol zelf. Het betrof een vriend en dat zij elkaar kusten zou de normaalste zaak van de wereld zijn.

Mishandeling en misdrijven
Terwijl Peter de harten verovert van duizenden televisiekijkers, komt hij ook minder goed in het nieuws. In mei 2022 zou Nicol zijn mishandeld door Peter. De twee ontkennen dat er iets is voorgevallen en zeggen dat het goed gaat met hun relatie. Niet veel later worden ze gespot tijdens een romantisch weekje weg.

22 juli wordt Peter toch opgepakt voor de mishandeling van Nicol. Hij brengt een nacht in de cel door. Even later geeft hij toe dat er inderdaad iets is voorgevallen. Het stel betreurt dat 'een incident in de privésfeer heeft geleid tot inschakeling van de politie'. Het OM klaagt Peter aan voor mishandeling. Hij zou een oorbel hebben uitgetrokken en in haar neus en rug hebben gebeten.

Knuffelbeer of crimineel
Maar dat is niet de enige reden dat de spanningen rondom de 60-jarige ondernemer zich opstapelen. Sinds juni 2022 ligt Peter aardig onder vuur door vermeende misstanden rond zijn vakantieparken. De FIOD, Belastingdienst, gemeenten, het OM en de politie hadden ontdekt dat er illegaal arbeidsmigranten werden gehuisvest. Ze stuitten daarnaast op mensen die nog boetes open hadden staan of illegaal een vuurwapen in hun bezit hadden. Ook wordt hij ervan verdacht regelmatig zijn vakantieparken uit te breiden zonder daar de juiste vergunningen voor te hebben.

Het net rond Gillis lijkt zich nu te sluiten. Inmiddels is hem twee miljoen euro aan boetes opgelegd en meerdere gemeenten weigeren hem vergunningen uit angst voor criminele activiteiten.

Nicolleke en Peerke is niet meer
Nu gaat het stel dus uit elkaar. Zelf stellen ze als maatjes verder te gaan. Volgens Nicol en Peter heeft de breuk niets te maken met de rechtszaken die tegen Peter lopen, waaronder die van de mishandeling van Nicol door Peter. Meer willen ze nog niet zeggen.

Een paar uur na het nieuws van de breuk, publiceert het juicekanaal Reality FBI beelden van Nicol mt een andere man op een Brabants terras. Ook duiken foto’s op van haar met een kapper uit Schoonhoven op wie zij verliefd zou zijn.

Wat betreft het nieuwe seizoen van de hitserie: Nicol zal in het volgende seizoen geen deel meer uitmaken van de vaste cast.

Peter Gillis en Nicol zijn klaar met hatseflatsen: hoogte- en dieptepunten (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Manual Maggio

Last Updated:

Views: 5453

Rating: 4.9 / 5 (49 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Manual Maggio

Birthday: 1998-01-20

Address: 359 Kelvin Stream, Lake Eldonview, MT 33517-1242

Phone: +577037762465

Job: Product Hospitality Supervisor

Hobby: Gardening, Web surfing, Video gaming, Amateur radio, Flag Football, Reading, Table tennis

Introduction: My name is Manual Maggio, I am a thankful, tender, adventurous, delightful, fantastic, proud, graceful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.