Alles Over Nicol Kremers (Vermogen, Leeftijd, Ex'en) - JALTA (2024)

Nicol Kremers, we kennen haar allemaal als ‘Ons Nicolleke’ uit Massa is Kassa. Het programma waar de vakantieparkeigenaar Peter Gillis gevolgd wordt tijdens zijn dagelijkse bezigheden. Het markante paar was bij vele mensen geliefd, maar ook gehaat.

De twee leken in eerste instantie niet zonder elkaar te kunnen, maar achter de deuren bleek er van alles aan de hand te zijn. Nicol en Peter zijn ondertussen alweer een tijdje uit elkaar. Tijd om eens te kijken naar wie Nicol Kremers is. Wat is Nicol Kremers vermogen, hoeveel is Nicol Kremers afgevallen en wat doet Nicol Kremers op OnlyFans?

  • Volledige naam: Nicol Kremers
  • Leeftijd: 33 jaar
  • Kinderen: 4
  • Geboorteplaats: Eindhoven
  • Beroep: Voormalig tv-persoonlijkheid, OnlyFans
  • Relatie: Single (Nicol Kremers ex is Peter Gillis)

Wie is Nicol Kremers?

Alles Over Nicol Kremers (Vermogen, Leeftijd, Ex'en) - JALTA (1)

Bron: Instagram – kremersnicol

Nicol Kremers werd op 29 maart 1990 geboren in het Eindhovense Stratum. Nicol Kremers leeftijd is nu 33 jaar. Nicol kwam uit een groot gezin met maar liefst vijf kinderen.

Op jonge leeftijd kreeg Nicol Kremers haar eerste kindje. Nicol Kremers heeft nu vier kinderen van twee vaders. De vader van de eerste drie kinderen spreekt ze alleen nog voor noodzakelijke dingen omtrent de kinderen. De vader van Nicol Kremers vierde kind overleed tijdens de zwangerschap.

De eerste drie kinderen van Nicol Kremers wonen bij de vader. Het jongste kindje woont bij de zus van Nicol Kremers. De geruchten gaan dat Nicol Kremers kinderen uit huis zijn geplaatst. Nicol Kremers kwam pas in de spotlight toen ze in 2020 samen met haar partner Peter Gillis te zien was in het programma Massa is Kassa.

Nicol Kremers ouders

Nicol Kremers ouders zijn vader Nelis en moeder Henny. Beide waren regelmatig in het televisieprogramma Massa is Kassa. Ze wonen tegenwoordig in Spanje. Voorheen zaten Nicol Kremers ouders in de zomermaanden altijd op Park Prinsenmeer. De vraag is of de twee dat na de breuk van Nicol en Peter nog zullen doen.

Eerder dit jaar gaf Nicol Kremers op TikTok aan dat haar vader prostaatkanker heeft. Hij werd hiervoor behandeld en voelt zich lichamelijk nog prima. Nicol heeft er vertrouwen in dat de artsen hem goed zullen helpen.

Nicol Kremers en Peter Gillis

Vanaf 2020 zat Nederland wekelijks aan de buis gekluisterd voor Massa is Kassa. Het tv-programma waarbij Peter Gillis en zijn familie gevolgd worden. Peter Gillis is de eigenaar van Oostappen vakantieparken. Ze hebben tientallen locaties in Nederland en België, maar in het programma zie je vooral vakantiepark Prinsenmeer. Hier woonde en werkte Peter Gillis met zijn levenspartner Nicol Kremers.

De twee zouden elkaar net na Peter Gillis scheiding van zijn ex ontmoet hebben. Vanaf 2018 waren ze onafscheidelijk.

Geruchten over bedrog van Nicol Kemers

Aan het einde van de relatie kwamen er steeds meer geruchten. Onder andere over vermeende mishandeling van Peter Gillis, maar ook van bedrog van Nicols kant. Zo werd ze in juni van 2022 gespot met een andere man op het vliegveld van Eindhoven. Het ging om de toen 31-jarige Leroy de Rouw uit Den Bosch. Deze man is bekend van het programma Big Brother. Volgens eigen zeggen heeft hij het meer dan gezellig gehad met Nicol. Nicol zelf wilde er echter niets over kwijt.

Dat is overigens niet de enige keer dat er geruchten waren dat Nicol Kremers vreemd ging. Tijdens carnaval van dat jaar werd ze ook al met iemand gespot. De roddelpers wist de hand te leggen op een foto waarop te zien is dat Nicol Kremers een vriend op de mond kust.

Vermeende mishandeling Peter Gillis

Een belangrijke reden van de uiteindelijke breuk tussen Peter Gillis en Nicol Kremers is vermeende mishandeling. Er gingen al een tijdje geruchten dat Peter Gillis Nicol Kremers zou mishandelen. Hij zou haar onder andere aan haar haren trekken en tegen de muur geduwd hebben.

Eind mei 2022 werd Peter Gillis op zijn vakantiepark gearresteerd. Het paar was toen nog bij elkaar en maakten al snel openbaar dat er niets gebeurd was. Nadat Nicol Kremers en Peter Gillis uit elkaar gingen deed ze alsnog aangifte. Peter Gilles zou haar gebeten hebben in haar neus en rug. Daarbij zou hij aan haar oor, haar en armen hebben getrokken. Nicol Kremers liet hier toen ook een foto van zien.

Nicol Kremers en Peter Gillis gescheiden

Nicol Kremers en Peter Gillis waren sinds 2018 bij elkaar en gingen in februari van 2023 uit elkaar. In eerste instantie gaven ze aan dat vriendschappelijk te doen, maar ondertussen is duidelijk dat dat niet gelukt is. De ex-partners besloten toen een vaststellingsovereenkomst te tekenen. Hierin gaven ze beide aan dat ze hun privéleven niet in de media zouden bespreken.

Voor elke overtreding zou een boete volgen. Nicol Kremers zegt daar nu over dat ze onder dwang werd gezet om de overeenkomst te tekenen. De breuk ging niet zonder slag of stoot. Een korte tijd na de breuk deed Nicol Kremers aangifte van mishandeling.

Dat op zich was geen overtreding van de vaststellingsovereenkomst. Maar ze besprak de aangifte ook in de media. Peter Gillis ging naar de rechter en eiste 2,2 miljoen euro van Nicol voor de overtreding. De rechter gaf aan dat hij mogelijk recht heeft op 100.000 euro. Of dit ook echt toegekend wordt moet later nog blijken.

Nicol Kremers boek

Nicol Kremers kondigde in 2023 aan dat ze een autobiografie zou publiceren over haar leven. Nicols ex was er rap bij met een rechtszaak. Hij eiste dat hij vooraf inzage zou krijgen in het boek. Zijn angst was dat er dingen in het boek zouden staan die zijn reputatie kunnen schaden. De uitslag van de rechtszaak is nog niet bekend.

In november van 2023 kondigde Nicol aan dat het uitbrengen van het boek nog even op zich zou laten wachten. Volgens eigen zeggen had dat niets te maken met de rechtszaak van Peter Gillis, maar vooral met haar mentale gezondheid. Haar management gaf aan dat ze door een zware emotionele periode gaat.

“ Hij pakte een potlood van mijn kinderen en hield die boven mijn hoofd, ‘ik steek ‘m dadelijk door je hele hoofd heen”.

Het management laat daarnaast weten dat Nicol Kremers haar boek nog verder wil verdiepen. Ze wil ook haar verhaal over haar herstel na deze moeilijke periode vermelden. Het boek belooft overigens behoorlijk spraakmakend te worden.

Nicol Kremers nieuwe partner

Alles Over Nicol Kremers (Vermogen, Leeftijd, Ex'en) - JALTA (2)

Bron: Instagram – martijnprins040

Na de breuk met Peter Gillis duurde het een paar maanden voordat Nicol Kremers weer een relatie aan durfde te gaan. In mei van 2023 verschenen er gezellige plaatjes van haar en personal trainer Steven in Spanje. De twee werden een tijdje regelmatig met elkaar gespot. Nicol Kremers kondigde zelfs gezinsuitbreiding aan. Nicol Kremers kreeg niet nog een kindje, maar een hond.

Toch leek de relatie tussen Nicol Kremers en Steven geen lang leven beschoren. Op 30 juni 2023 plaatste Martijn Prins, bekend van Married at First Sight (MAFS) een foto met Nicol Kremers. Hij plaatste er een beetje een cryptisch bericht bij. Hij benoemt beide als negatief, maar negatief en negatief kan ook gruwelijk positief betekenen. Hij zegt daarbij “Deze Nicole vind ik dus erg leuk”. Met de hashtag #liefde.

De opmerking “Deze Nicol vind ik dus erg leuk” wordt door sommige mensen gezien als een trap na, voor Nicole uit Married at First Sight. Voor wie niet bekend is met het programma. MAFS is een programma waarbij onbekenden aan elkaar gekoppeld worden en direct trouwen. Het programma volgt de bruiloft en volgt het echtpaar tijdens hun huwelijksreis. Martijn en Nicole hadden vanaf het begin af aan ruzie en waren het meest besproken koppel van het vorige seizoen. Het zal je dan ook niets verbazen dat ze zo snel mogelijk zijn gescheiden.

Terug naar Nicol Kremers en Martijn Prins. Even leek het erop dat deze twee een mooie toekomst tegemoet zouden gaan. Maar een paar maanden later plaatste Martijn een Instagram-post met de hashtag #single en ook de kerstdagen bracht hij niet met Nicol Kremers door, maar met zijn zus.

Nicol Kremers beroep

Sinds Nicol Kremers gescheiden is van Peter Gillis is er veel gebeurd. Om een eigen inkomen te verdienen en haar vier kinderen te onderhouden heeft ze een OnlyFans account aangemaakt. Mannen betalen haar voor pikante foto’s en filmpjes. De schatting is dat Nicol Kremers met OnlyFans tot 100.000 euro per maand verdient. Wat Nicol Kremers vermogen is weten we niet zeker, maar zo te zien is het een aardig centje.

Wie de foto’s en filmpjes bekijkt, zal direct een aantal dingen opvallen. Zo is Nicol Kremers flink afgevallen en heeft ze een borstvergroting ondergaan. Dit leverde de Brabantse ook al een plekje op in de Playboy. Daarnaast schijnt dat Nicol Kremers samen met Barbie (Samantha de Jong) een samenwerking aangaat. Samen zullen ze op OnlyFans verschijnen.

Meest gestelde vragen over Nicol Kremers

Alles Over Nicol Kremers (Vermogen, Leeftijd, Ex'en) - JALTA (3)

Bron: Facebook – Nicol Kremers

Dit zijn de meest gestelde vragen over ‘Ons Nicolleke’ Nicol Kremers.

Wat is Nicol Kremers leeftijd?

Nicol Kremers werd geboren op 29 maart 1990. De Brabantse met het sterrenbeeld Ram is nu 33 jaar oud.

Is Nicol Kremers de ex van Peter Gillis?

Nicol Kremers is inderdaad de ex van peter Gillis. De twee zijn van 2018 tot 2023 bij elkaar geweest. Na een relatie van ongeveer vijf jaar besloten ze uit elkaar te gaan. Sinds Nicol Kremers gescheiden is van Peter Gillis is er veel gebeurd. Er zijn geruchten over mishandeling en de twee hebben meerdere rechtszaken tegen elkaar lopen.

Wanneer wordt Nicol Kremers boek uitgebracht?

Nicol Kremers boek zou in 2023 worden uitgebracht. Nicol heeft echter besloten om het boek op een later moment uit te brengen. Ze wil in het boek meer kwijt over haar herstel na de breuk met Nicol Kremers ex Peter Gillis.

Wat is Nicol Kremers vermogen?

Wat Nicol Kremers vermogen precies is, is niet helemaal duidelijk. Wel weten we dat Nicol Kremers op OnlyFans zit en daar naar schatting 100.000 euro per maand mee verdient.

Alles Over Nicol Kremers (Vermogen, Leeftijd, Ex'en) - JALTA (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Jonah Leffler

Last Updated:

Views: 5445

Rating: 4.4 / 5 (45 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jonah Leffler

Birthday: 1997-10-27

Address: 8987 Kieth Ports, Luettgenland, CT 54657-9808

Phone: +2611128251586

Job: Mining Supervisor

Hobby: Worldbuilding, Electronics, Amateur radio, Skiing, Cycling, Jogging, Taxidermy

Introduction: My name is Jonah Leffler, I am a determined, faithful, outstanding, inexpensive, cheerful, determined, smiling person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.